Колонки Ірина Черниш
  1676  1

Природоохоронні перевірки в 2019 році. Мораторій знято, чого очікувати?

З 2019 року Екоінспекція повинна погоджувати проведення позапланових перевірок із Мінприроди, а не із Регуляторною службою, як це робила раніше. Чи змінить це негативну практику відсутності позапланових перевірок, яка склалася під час дії мораторію на перевірки?

За кілька днів закінчується дія мораторію на перевірки, який був встановлений Законом України "Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (далі - Закон).

Нагадаю, що Закон встановлював до 31 грудня 2018 року мораторій на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, та змінював умови проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю).

Проте, Кабміном було визначено перелік органів державного нагляду (контролю), на які не поширювалась дія Закону.

В 2018 році до нього, окрім інших, входили Мінприроди і Держекоінспекція та її територіальні органи (в частині здійснення у межах повноважень, передбачених законом, державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства щодо екологічної та радіаційної безпеки).

Проте, практика природоохоронних перевірок контролюючими органами була такою - планові перевірки проходили відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", а ось позапланові проводили згідно вимог Закону, який на них не розповсюджувався.

Наприклад, у разі скарги фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав, екологічна інспекція за погодженням проведення перевірки зверталась до Державної регуляторної служби.

Хоча така вимога її не стосувалась, Регуляторна служба досить неохоче надавала погодження, іноді просто ігноруючи протягом 30 днів відповідне звернення.

Результатом цього ставало не проведення відповідної перевірки. В зв’язку із цим багато екологічних проблем так і залишаються невирішеними.

З 1 січня 2019 року мораторій перестає діяти для всіх державних органів. І основним законом, який регулюватиме перевірки, знов стає Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

Це означає, що планові заходи здійснюватимуться відповідно до річних планів, що затверджуються органом державного нагляду (контролю) не пізніше 1 грудня року, що передує плановому.

Внесення змін до річних планів здійснення заходів державного нагляду (контролю) не допускається, крім випадків зміни найменування суб’єкта господарювання та виправлення технічних помилок.

З планом здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на 2019 рік можна ознайомитись тут.

Що стосується позапланових заходів зі здійснення державного нагляду (контролю), то підставами для їх здійснення є:

  • - подання суб’єктом господарювання письмової заяви до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;
  • - виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених суб’єктом господарювання у документі обов’язкової звітності, крім випадків, коли суб’єкт господарювання протягом місяця з дня первинного подання повторно подав такий документ з уточненими достовірними даними або якщо недостовірність даних є результатом очевидної описки чи арифметичної помилки, яка не впливає на зміст поданої звітності. У разі виявлення органом державного нагляду (контролю) помилки у документі обов’язкової звітності він упродовж десяти робочих днів зобов’язаний повідомити суб’єкта господарювання про необхідність її виправлення у строк до п’яти робочих днів з дня отримання повідомлення. Невиправлення помилки у встановлений строк є підставою для проведення позапланового заходу;
  • - перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу органом державного нагляду (контролю);
  • - звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності). Позаплановий захід у такому разі здійснюється виключно за погодженням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у відповідній сфері державного нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального органу.

В останньому пункті криється особлива різниця із практикою проведення природоохоронними органами позапланових перевірок під час дії мораторію.

В 2019 році екоінспекція повинна погоджувати проведення позапланового заходу із Мінприроди, а не як робила раніше - із Регуляторною службою.

Чи змінить це негативну практику відсутності позапланових перевірок, яка склалася під час дії мораторію, покаже лише час та громадська активність у цьому питанні.

Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх