Колонки Агія Загребельська
  2811  0

Відтінки тендерної дискримінації: досвід шляховиків. Частина 2

Тендери на ремонт доріг – один з лідируючих напрямків оскарження щодо дискримінаційних вимог. Як профільна Колегія АМКУ розглядає непрості скарги?

Аналогічні договори (частина 2) 

Частину 1 можна прочитати тут

Фото з відкритих джерел

Проаналізуємо застосування визначення – що саме замовник вважає аналогічним договором за його предметом та природою послуг/робіт, що надавались. 

Замовник може піти двома шляхами:

1. зазначити в тендерній документації, що учасник повинен мати досвід виконання аналогічних договорів (договору) та визначити документи, якими відповідність цьому критерію має бути підтверджена;

2. або конкретизувати в тексті документації, які саме договори замовник буде вважати аналогічними.

У першому випадку проблем на стадії тендерної документації не виникає. Неоднакове розуміння визначення "аналогічного договору" виникає частіше на стадії розгляду пропозицій, коли погляд на те, який договір є аналогічний у замовника, учасника та Колегії може бути різний.

Колегією з метою уникнення суб’єктивного, неоднакового підходу в різних ситуаціях до такого визначення, було запроваджено застосування свого маркеру: четвертий знак за кодом ДК, за яким у більшості випадків визначається аналогічність.

Другий випадок найчастіше сприймається учасниками як дискримінаційний та оскаржується до Колегії. У свою чергу замовники, зазвичай вважають його застосування надважливим.

І кожного разу обґрунтовують, чому учасник, що не має досвіду виконання аналогічних договорів у вигляді, описаному замовником, має високий ризик неналежно, невчасно або неякісно надати послуги/виконати роботи.

Перший приклад визначення замовником аналогічного договору на тендері Служби автомобільних доріг у Запорізькій області.

Закупівля послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Т-08-03 Запоріжжя - Маріуполь на ділянці км 83+600 - км 177+600 з очікуваною вартістю 1 273 748 840 грн.

Замовником в тендерній документації вимагалося надання інформаційної довідки про обсяги наданих послуг по договору з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування.

Скаржник, ТОВ "Бердянськбудтрест", звернувся до Колегії, посилаючись на дискримінаційність такої вимоги. Скаржник зазначав, що має досвід виконання робіт із капітального ремонту інших видів автомобільних доріг.

Зокрема, вулиці і дороги міст та інших населених пунктів, відомчі (технологічні) автомобільні дороги, автомобільні дороги на приватних територіях.

Проте скаржник не має досвіду ремонту доріг загального користування, що заважає йому взяти участь в закупівлі.

Замовник обґрунтовував необхідність звуження досвіду виконання аналогічних договорів виключно дорогами загального користування тим, що при виконанні таких ремонтів є свої визначальні будівельні норми та стандарти.

Їхні сфери застосування розповсюджуються виключно на ремонти автомобільних доріг загального користування.

Тобто, учасник повинен мати відповідні знання та досвід саме вимог стандартів і норм з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування.

Із урахуванням зазначеного, а також того, що надання послуг з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування має складний та спеціалізований характер, виконується відповідно до розробленої проектної документації, на думку замовника, було б безвідповідально з його боку визначати аналогічним досвід виконання капітальних ремонтів вулиць і доріг міст та інших населених пунктів.

При цьому на засіданні Колегії сам замовник підтвердив, що технологічно поточний середній ремонт доріг загального користування та доріг іншого призначення є аналогічним.

Замовник не зміг обґрунтувати необхідність встановлення такої вимоги, не навів технологічні відмінності ремонту різних видів доріг, що б зумовили необхідність наявності саме такого досвіду в учасника.

Скаржник має досвід виконання робіт з ремонту доріг, однак не загального користування, що може мати наслідком відхилення його пропозиції.

З огляду на вище сказане, Колегія задовольнила скаргу в цій частині та зобов’язала замовника внести зміни до тендерної документації.

Другий приклад. Закупівля поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ – Надвірна на ділянці км 0+000 - км 26+700 з очікуваною вартістю 312 575 423 грн.

Службою автомобільних доріг в Івано-Франківській області було застосовано наступне визначення аналогічного договору: "Аналогічним договором вважається договір (-и) з виконання робіт (надання послуг) з будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг загальною вартістю не менше 200 млн грн.

При цьому, вартість виконаних робіт (наданих послуг) повинна становити не менше 100 млн грн, з них не менше як 30% вартості робіт (послуг) має бути виконано Учасником самостійно".

Скаржник, ТОВ "Івано-Франківськавтодор", посилався на дискримінаційність зазначеного критерію по відношенню до нього.

У скарзі останній зазначав, що має успішний досвід виконання аналогічних договорів із виконання робіт (надання послуг) будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг.

Скаржник повідомив, що бажає взяти участь у зазначеній процедурі, претендує на укладення договору у майбутньому, має необхідну матеріально-технічну базу для виконання поточного середнього ремонту автомобільних доріг.

Проте через таку дискримінаційну вимогу не може взяти участь у закупівлі.

Замовник пояснив, що він скористався своїм правом визначення поняття аналогічний договір, та сформував його виходячи зі специфіки предмету закупівлі та з урахуванням очікуваної вартості закупівлі.

При цьому, замовником було зазначено, що надання послуг з визначеною в цій закупівлі очікуваною вартістю, вимагає наявності позитивного досвіду виконання таких обсягів послуг якісно та у встановлені строки.

А тому умова, щодо надання аналогічних договорів із встановленими вартісними показниками, які є наближеними до обсягу закупівлі, дає можливість допустити до участі в аукціоні учасників, які вже мали досвід надання послуг у визначених обсягах з їх належною якістю.

Така вимога надає замовнику захист від недобросовісних учасників або підрядників, які виконують роботи (надають послуги) неналежної якості.

Якщо не встановлювати такий вартісний критерій, то, на думку замовника, фактично до участі в аукціоні повинні допускатися як підприємства, які виконували обсяги на сотні мільйонів гривень, так і ті, які надавали такого роду послуги на один мільйон гривень.

Замовник вважає, що відсутність вартісного критерію в подальшому вплине на якість наданих послуг, або ж взагалі унеможливить їх надання учасником з відсутністю відповідного досвіду.

Колегією було прийнято рішення про зобов’язання замовника внести зміни до тендерної документації в цій частині, з урахуванням того, що останній не зміг обґрунтувати необхідність встановлення такого критерію, а також те, що учасники, що мають досвід виконання аналогічних договорів в обсязі меншому ніж 200 млн грн не зможуть виконати роботи/надати послуги належної якості в передбачені строки.

У якій редакції така вимога пройшла через оскарження та була залишена без змін?

Під час проведення процедури закупівлі послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Т-08-03 Запоріжжя - Маріуполь на ділянці км 10+000 - км 46+300; км 58+619 - км 83+600 Службою автомобільних доріг у Запорізькій області з очікуваною вартістю 682 831 357 грн останньою в документації було зазначено наступну вимогу:

"загальний обсяг наданих послуг (виконаних робіт) по ключових видах повинен становити не менше ніж:

- регенерація шарів дорожнього одягу методом "холодного ресайклінгу" та/або влаштування шару основи із щебенево-піщаної суміші укріпленої цементом – 22 000 кв.м;

- влаштування ніжних (вирівнюючих шарів) основи чи покриття із асфальтобетонних сумішей – 194 000 кв.м;

- влаштування верхнього шару покриття із ЩМАС – 194 кв.м".

Скаржник, ТОВ "Атлас СМД Україна", зазначав, що має досвід влаштування шару покриття у обсязі 121 337 кв.м. А для виконання робіт по "холодному ресайклінгу" скаржник на умовах укладених господарських договорів може залучити виконавців, що мають досвід виконання вищевказаних робіт, але в менших обсягах, ніж вимагаються документацією.

На думку скаржника, замовник має право вимагати лише наявність в учасника досвіду виконання аналогічних договорів, без зазначення відповідних обсягів.

Також, на засіданні Колегії скаржник підтвердив, що не має достатньої кількості працівників та обладнання для виконання такого виду робіт, та планує залучати субпідрядників для їх виконання, однак станом на день розгляду скарги такі договори у скаржника ще не укладені та не має інформації про їх перелік.

Серед іншого, скаржником було зазначено, що він не має досвіду регенерації верхніх шарів дорожнього одягу методом "холодного ресайклінгу".

Замовник пояснив, що рішення щодо визначення аналогічного договору на цю закупівлю приймалось ним на підставі положень державних та галузевих стандартів та галузевих будівельних норм.

Обсяг наданих послуг (виконаних робіт) за ключовими видами робіт є дуже суттєвим, оскільки підтверджує досвід учасника саме з виконання ключових видів робіт.

При цьому проектною документацією передбачено виконання регенерації верхніх шарів дорожнього одягу методом "холодного ресайклінгу".

Також, замовником було зазначено, що кількісні вимоги до виконання аналогічних договорів було встановлено на рівні 70 відсотків від запланованого обсягу наданих послуг за закупівлею.

Колегія відмовила в задоволені скарги в цій частині.

Аналогічні рішення також були прийняті за іншими процедурами:

1. https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-05-12-000685-b

2. https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-04-04-000154-b

3. https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-08-15-000509-b.


 Якщо підсумувати, замовник має право в тендерній документації визначити, відповідність яким умовам договору має мати місце, щоб він вважався аналогічним. Така відповідність може вимагатись щодо:

  • визначення строків;
  • визначення виду та обсягу робіт, що виконувалися;
  • визначення виду доріг, що ремонтувалися;
  • визначення суми договору, що вважається достатньою для підтвердження такого досвіду.

Строки було розглянуто в попередній публікації, та за результатом лише одне формулювання вимоги (крім необмеження взагалі часового проміжку виконання аналогічних договорів) пройшло випробування оскарженням та залишилось в силі: не менше одного договору за останні п’ять років до дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій.

Що стосується предмету та обсягу, то вимога про вид доріг та обсяг договорів за сумою у підсумку мали негативну для замовника практику оскарження.

І навпаки –  коректною була вимога наявності досвіду виконання ключових видів робіт за обсягом, що обраховується в квадратних метрах та є співрозмірним із обсягами ключових робіт, виконання яких є предметом закупівлі.

У даному випадку, оскарження вимог у такій редакції закінчувалося відмовою у задоволенні скарги. 

У наступній частині розглянемо такий кваліфікаційний критерій як наявність обладнання та матеріально-технічної бази, що також буде зроблено на прикладі закупівлі послуг/робіт з ремонту доріг.

Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх