Колонки Галина Маркович
  3910  0

Місцеві бюджети-2018: Особливості складання розрахунків

У бюджетному календарі серпень – це місяць активної роботи по формуванню показників державного бюджету на плановий рік, в тому числі в частині міжбюджетних відносин і визначення особливостей складання розрахунків до проектів місцевих бюджетів.

Серпень - це місяць підготовки проекту Закону "Про Державний бюджет України на 2018 рік", який після схвалення Кабміном подається до Верховної Ради (до 15 вересня року, що передує плановому) на затвердження.

Значних змін, на сьогодні, у законодавстві стосовно джерел формування дохідної частини місцевих бюджетів не відбулося, крім:

  1. З 1 січня 2018 року до місцевих бюджетів зараховуватиметься:

- 5% рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату (крім рентної плати за користування надрами в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України), з яких 2% – до обласних бюджетів та 3% – до бюджетів міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад та районів (2% - до районного бюджету, 1% – до сільських, селищних та міських бюджетів у складі району);

- 100% єдиного податку, що сплачується платниками єдиного податку четвертої групи (сільгосптоваровиробники);

  1. Протягом 2018–2019 років зберігається норма щодо зарахування 13,44% акцизного податку з пального до місцевих бюджетів. З 2020 року 100% акцизного податку з пального відповідно до норм Бюджетного кодексу зараховуватиметься до спеціального фонду державного бюджету.

Макроекономічні прогнози

Основними документами, які були покладені в основу формування показників бюджету на 2018 рік, є: схвалений Урядом проект Основних напрямів бюджетної політики, що охопили середньостроковий період – 2018–2020 роки та стратегія реформування системи управління державними фінансами на 2017–2020 роки та Основні макропоказники економічного і соціального розвитку на 2018–2020 роки (за сценарієм 1).

За сценарієм 1 прогнозний показник номінального ВВП є більш консервативним, ніж за двома іншими сценаріями, а також, за інформацією Мінекономрозвитку, прогнозні макроекономічні орієнтири якого є близькими до прогнозу МВФ:

Показники за сценарієм 1 2018 рік 2019 рік 2020 рік
Валовий внутрішній продукт номінальний, млрд грн 3 247,7 3611 3 981,3
Валовий внутрішній продукт реальний, темпи зростання, % 103 103,6 104
Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року), % 107 105,9 105
Індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року), % 109 107,2 106
Фонд оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення військовослужбовців, млрд грн 972,3 1 074,4 1 185,9

В чому полягають особливості формування показників видатків місцевих бюджетів та міжбюджетних трансфертів?

При розрахунках показників видатків та наданні кредитів необхідно враховувати:

  1. Основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку за сценарієм 1.
  2. Підвищення розмірів державних соціальних стандартів:
Розмір мінімальної заробітної плати 2018 рік 2019 рік 2020 рік
з 1 січня року, грн 3 723 4 173 4 425
ріст до попереднього року, % 16,4 12,1 6
Розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки 2018 рік 2019 рік 2020 рік
з 1 січня року, грн 1 762 1 921 2 073
ріст до попереднього рок, % 10,1 9 7,9

Підвищення розмірів мінімальної зарплати слід враховувати не лише при визначенні обсягу видатків на оплату праці працівників бюджетних установ.

Це треба брати до уваги при розрахунку обсягу одноразової адресної грошової допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та уклали на строк не менш як 3 роки договір про роботу у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, визначених органами управління.

А також випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю та уклали на строк не менш як 3 роки договір про роботу в закладах охорони здоров’я, що розташовані в сільській місцевості та селищах міського типу, а також про роботу в інших закладах охорони здоров’я на посадах лікарів загальної практики (сімейних лікарів), дільничних лікарів-педіатрів і лікарів-терапевтів.

Треба пам’ятати про зростання розмірів прожиткового мінімуму, яке відбуватиметься з 1 липня та 1 грудня відповідного року. У 2018–2020 роках прожитковий мінімум та рівень його забезпечення підвищуватиметься темпами, що на 2 відсоткових пункти перевищують показник прогнозного індексу споживчих цін на 2018–2020 роки.

Розміри прожиткового мінімуму враховуються при визначення обсягів видатків на надання соціальних допомог, передбачених законодавством.

Зокрема, розмір одноразової грошової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, що перебували під опікою (піклуванням) або на повному державному утриманні, при працевлаштуванні їх після закінчення навчального закладу становить шість прожиткових мінімумів.

Важливо врахувати коефіцієнти при розрахунку потреби в коштах на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270). У 2018–2020 роках пропонується до обсягу коштів, які передбачені у бюджеті поточного року зі змінами, застосовувати коефіцієнт в середньому 1,1, а саме:

КЕКВ Назва 2018 рік 2019 рік 2020 рік
2271 Оплата теплопостачання 1,09 1,072 1,06
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1,09 1,072 1,06
2273 Оплата електроенергії 1,1 1,07 1,055
2274 Оплата природного газу 1,09 1,072 1,06
2275 Оплата інших енергоносіїв 1,09 1,072 1,06

При цьому, коефіцієнт по оплаті за теплопостачання визначено розрахунково, виходячи з індексу зростання ціни на природний газ (за умови газової складової на рівні 70%) та індексу цін виробників.

Видатки на виплату щорічної допомоги для придбання навчальної літератури особам з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, учням та студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків до завершення навчання.

ЇЇ розмір в 2018–2020 роках становитиме 3 соціальні стипендії.

Крім цього, при складанні проектів місцевих бюджетів необхідно враховувати норму статті 77 Бюджетного кодексу щодо передбачення у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної зарплати та на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами.

За інформацією Міністерства фінансів 29 серпня 2018 року заплановано провести нараду з представниками обладміністрацій щодо особливостей формування проектів місцевих бюджетів на 2018 рік.

Крім представників місцевих державних адміністрацій, а це керівники Департаментів фінансів, у нараді також братимуть участь представники секретаріату уряду, Комітету ВРУ з питань бюджету, галузевих міністерств (МОН, МОЗ, Мінсоцполітики), всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування.

Також, 29 серпня заплановано провести консультації із всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування щодо проекту закону про бюджет на 2018 рік, відповідно до Закону "Про асоціації органів місцевого самоврядування".

Результати консультацій із всеукраїнськими асоціаціями оформляються протоколом, який додається до проекту закону про Державний бюджет, що подається урядом до парламенту.

Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх