Колонки Галина Маркович
  1171  0

Перехід до середньострокового бюджетного планування - системна зміна бюджетної політики

Нещодавно Уряд схвалив проект Основних напрямків бюджетної політики на 2018-2020 роки. При цьому, вперше Основні напрямки розроблено на середньострокову перспективу.

Середньострокове планування – стратегічний підхід

Перехід до середньострокового бюджетного планування в Україні є не просто технічною зміною у формуванні бюджету шляхом додавання ще двох бюджетних періодів до розрахунків, а системною зміною бюджетної політики, яка має забезпечити стратегічний підхід до визначення пріоритетних заходів та відповідний розподіл обмежених ресурсів; посилення бюджетної дисципліни шляхом визначення та відображення наслідків поточної політики протягом наступних років і забезпечення дотримання стель видатків, а також підвищення передбачуваності бюджетних ресурсів та планування заходів політики відповідно.

Отже, модель середньострокового бюджетного планування передбачає посилення зв'язку між стратегічним і бюджетним плануванням, між пріоритетами держави та ресурсними можливостями бюджету, підвищення ефективності і результативності бюджетних витрат.

Зокрема, відповідно до проекту Основних напрямків передбачено до 2020 року ріст економіки України на 4%, зниження інфляції до 5%, зниження дефіциту бюджету до 2% та зниження частки боргу до 55% ВВП.

Також, за словами Прем’єр-міністра України, пріоритетними завданнями є продовження децентралізації й зміцнення місцевих бюджетів, підвищення соціальних стандартів, стимулювання промисловості й створення нових робочих місць.

За прогнозними розрахунками Мінфіну у 2018 році обсяг ресурсів місцевих бюджетів складе майже 500 млрд. грн., що на 16 % більше проти 2017 році, і до 2020 року зросте до 533 млрд. гривень.

Що стосується державної бюджетної політики в частині міжбюджетних відносин на середньострокову перспективу, то пріоритетом визначено забезпечення самостійності місцевих бюджетів, зміцнення їх фінансової спроможності, підвищення прозорості та ефективності управління бюджетними коштами на місцевому рівні шляхом:

 • збереження позитивної динаміки показника, що характеризує частку доходів місцевих бюджетів у загальному обсязі доходів зведеного бюджету (значення показника не повинно бути менше 20 відсотків);
 • зменшення диспропорцій у податкоспроможності місцевих бюджетів через механізм горизонтального вирівнювання;
 • відмови від практики передачі коштів з державного до місцевих бюджетів у разі перевиконання щомісячних показників надходжень, визначених у розписі державного бюджету;
 • здійснення подальшої децентралізації та упорядкування бюджетних повноважень, а також сфер відповідальності органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади в рамках проведення адміністративно-територіальної, бюджетної та інституційної реформ;
 • зміни підходів до розподілу обсягів міжбюджетних трансфертів за результатами реалізації структурних реформ в галузях бюджетної сфери;
 • створення дворівневої системи міжбюджетних відносин;
 • запровадження елементів середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні для підвищення передбачуваності і послідовності бюджетної політики;
 • удосконалення системи результативних показників у рамках застосування програмно-цільового методу під час складання та виконання місцевих бюджетів з метою підвищення якості надання послуг у відповідних сферах.

Середньострокове планування – можливості для регіонів

На сьогодні в рамках реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної влади в Україні відбуваються секторальні реформи.

Проектним офісом секторальної децентралізації, що створений при Мінрегіоні під керівництвом Віце-прем'єр-міністра – Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Генадія Зубка, надається практична допомога центральним органам виконавчої влади з питань впровадження секторальної децентралізації (у сферах освіти, охорони здоров’я, культури, інфраструктури тощо), спрямованої на розширення доступності, поліпшення якості та зниження вартості публічних послуг з урахуванням реальних потреб соціальних груп, оптимізацію мережі бюджетних установ шляхом розробки моделей освітньо-культурно-спортиних просторів, підвищення ефективності та результативності видатків місцевих бюджетів.

Слід зазначити, що основні завдання з реалізації структурних реформ в галузях бюджетної сфери (в частині, що мають вплив на місцеві бюджети), знайшли відображення в проекті бюджетної резолюції, де зокрема передбачено:

 • розподіл освітньої субвенції між місцевими бюджетами на основі нової формули, яка враховуватиме наповнюваність класів, що дозволить запровадити стимулюючий механізм під час проведення оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів;
 • продовження оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів (класів) шляхом створення опорних шкіл, об’єднань малокомплектних шкіл, зміни їх типу та/або ступеня, реорганізації тощо;
 • запровадження мінімального культурного кошика забезпечення громадян послугами у сфері культури та початкової мистецької освіти;
 • перехід на фінансування медичної допомоги шляхом оплати послуг, що входять до гарантованого пакету;
 • здійснення оплати первинної медичної допомоги за єдиним національним тарифом (капітаційною ставкою: 2018 рік – 370 грн., 2019 рік – 450 гривень);
 • поступове запровадження оплати стаціонарної вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги за пролікований випадок;
 • посилення адресності надання соціальної допомоги та перехід до монетизації надання пільг та субсидій населенню шляхом створення єдиної бази постачальників житлово-комунальних послуг та забезпечення моніторингу фактичного споживання ресурсів побутовими споживачами та використання субсидій у розрізі домогосподарств, приведення соціальних нормативів комунальних послуг до обґрунтованого рівня фактичного їх споживання;
 • створення вільного та ефективного ринку земель сільськогосподарського призначення; стимулююче оподаткування для підвищення ефективності використання земель; спрощення процедури реєстрації земельних ділянок;
 • формування стабільної системи фінансування дорожнього господарства, в тому числі забезпечення прогнозованості надходження коштів до Державного дорожнього фонду на середньострокову перспективу і імплементація програми заходів із безпеки дорожнього руху.

Запровадження проактивного механізму управління

Запровадження середньострокового планування на місцевому рівні забезпечить не лише реалізацію одного із принципів бюджетної системи – принципу єдності бюджетної політики, але і забезпечить:

 • прогнозованість бюджетної політики на регіональному рівні та місцевому рівнях;
 • стратегічний підхід до визначення пріоритетних заходів щодо розвитку території та відповідний розподіл ресурсів;
 • посилення бюджетної дисципліни шляхом визначення та відображення наслідків поточної політики протягом наступних років.

В умовах децентралізації бюджетна політика на місцевому рівні повинна ґрунтуватися на середньостроковому бюджетному плануванні для того, щоб мати змогу:

 • враховувати ймовірний середньостроковий фінансовий розвиток при щорічному прийнятті бюджетних рішень;
 • при реалізації реформ, внесенні змін до законодавчих актів тощо своєчасно розуміти їх повні масштаби;
 • своєчасно оцінити простір дій бюджетної політики на наступні роки;
 • своєчасно розпізнавати несприятливі тенденції у бюджетній політиці та запроваджувати профілактичні заходи;
 • покращити співпрацю між органами, відповідальними за складання бюджету та бюджетного прогнозу центрального та місцевого рівня влади.
Перехід до планування на середньострокову перспективу сприятиме запровадженню проактивного механізму управління, який передбачає вчасне прийняття виважених рішень та вжиття заходів задля забезпечення фінансової стабільності та з метою економічного зростання у середньостроковій перспективі.

Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 вверх